Corrobora Enrique Clausen atención de Anticipa en comunidades Mayo